VÄLKOMMEN IN I MARIES HUVUD!!!!

Jag Är Som Jag Är Och Ska Vara. Mig Själv!!!

Menières och migränyrsel

Kategori: Jag o min vardag

 
 
Satt och googlade min sjukdoms diagnos lite igår och hitta bra text för en exakt beskrivning av vad som händer och hur jag mår och känner
 
 
 

Migränyrsel kan ha en mängd olika former från lätt ostadighet till kraftiga dygnslånga anfall med rotatorisk yrsel och yrsel vid lägesändring.

Kraftig rotatorisk yrsel utan hörselnedsättning och utan huvudvärk uppstår vid kontraktion av cerebellära grenar och hjärnstamsgrenar. Vid kontraktion av vestibulära grenar uppstår en likartad kraftig rotatorisk yrsel med snabbt övergående nystagmus, måttligt illamående, lockkänsla och mer sällan en lätt övergående hörselnedsättning. Sensorisk överretbarhet av facialisnerven ger en ökad tonus i stapediusmuskeln och lock-känslan i örat. Sensorisk överkänslighet i hörselnerven ger en besvärande tinnitus. Sensorisk postural överkänslighet ger en obehaglig obalanskänsla (fobisk postural yrsel). Sensorisk överretbarhet av vestibulo-oculära reflexen ger ökad känslighet för rörelser och rörelser i blickfältet och åksjuka (Mal de debarquement).

Perioder med försämrad cirkulation till innerörat ökar risken för kristallyrsel (godartad lägesyrsel) som upplevs extremt kraftig pga den centrala överretbarheten.

 

Attacker av: 
 

  • Rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar och också ofta diarréer.
  • Sensorineural hörselnedsättning, initialt karakteristisk basnedsättning.
  • Tinnitus.
  • Tryckkänsla i det drabbade örat.

Ett menièreanfall pågår vanligtvis i 4-5 timmar. Ibland kortare men kan även vara betydligt längre. Efterdyningarna kan pågå i över ett dygn. 

När anfallet släpper, försvinner yrseln och tinnitus och hörseln normaliseras. Hörseln är alltså fluktuerande. Anfallsfrekvensen varierar stort och kan sträcka sig från enstaka anfall med några års mellanrum till flera anfall i veckan. Tillståndet kan vara svårt invalidiserande. 

Sjukdomen är i många fall kraftigt invalidiserande. Socialt kan sjukdomen innebära stora påfrestningar genom att patienterna inte våga sig ut eller vågar planera några aktiviteter pga osäkerheten och fruktan för kommande anfall.

Den dominerande teorin till varför Menières sjukdom uppstår är att vätsketrycket i innerörat är för högt. Det beror på att det finns för mycket endolymfa – antingen pga överproduktion eller för att det är för dålig resorption av endolymfan i ductus och saccus endolymfaticus. Därvid uppstår "endolymfatisk hydrops" i innerörat. Eftersom endolymfa finns både i cochlea och i vestibularis, och då dessa organ kommunicerar med varandra, uppkommer symptom från såväl hörsel- som balansorganet. 

Ett anfall föregås ofta av aura, som ökad tinnitus, ljuddistortion, ljudöverkänslighet eller illamående som patienten slutligen kan lära sig att känna igen och då vidta olika profylaktiska åtgärder, exempelvis gå och lägga sig, ta mediciner, etc. 

 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: