VÄLKOMMEN IN I MARIES HUVUD!!!!

Jag Är Som Jag Är Och Ska Vara. Mig Själv!!!

Ny lag från den 1 okt

Kategori: Tankarna flödar

Den 1 oktober kommer det en ny lag mot de som är utsatta för att vara förföljda av något slag och så här lyder denna:Stalking, eller olaga förföljelse, införs som ett nytt brott den 1 oktober då en ny lag träder i kraft. Samtidigt ändras lagen om besöksförbud och det blir möjligt att förebygga brott med hjälp av fotboja.


Riksdagen har fattat beslut om att stalkning kommer att införas som ny lag från 1 oktober.


Nya lagen om stalkning

Med stalkning, eller olaga förföljelse, menas att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen. Det innefattar även att gärningsmannen tar upprepade kontakter med sitt offer som är oönskade och uppfattas som störande, kränkande eller skrämmande.

– Idag kan gärningsmannen endast dömas till var och ett av de lagöverträdelser som sker, såsom hot, misshandel eller överträdelse av besöksförbud. Med stalkning som begrepp kan större hänsyn tas till helheten, säger Inka Wennerberg, handläggare för brottsofferfrågor.

 


Besöksförbud ändras till kontaktförbud

Den praktiska lagändringen till kontaktförbud innebär att det finns ökad möjlighet att få beslut om elektronisk fotboja. I dag är det ungefär en tredjedel av totalt cirka 4000 besöksförbud som överträds, men det leder sällan till någon påföljd då det är svårt att bevisa den här typen av brott. Från den 1 oktober finns möjlighet för åklagare att kunna besluta om så kallat särskilt utvidgat kontaktförbud som kan leda till elektronisk övervakning. Beslutet berör idag endast en handfull personer, men kan komma att utvidgas i framtiden.

– Beslutet är ingen påföljd eller dom, utan används enbart i förebyggande syfte för att kunna skydda den utsatta personen bättre, säger Inka Wennerberg.


Så fungerar elektronisk fotboja

Gärningsmannen är skyldig att medverka till den elektroniska övervakningen eftersom det kräver att batterierna laddas kontinuerligt och att personen bär med sig fotbojan. Om detta inte efterföljs kan gärningsmannen dömas till ett års fängelse för hindrande av elektronisk övervakning.


Övervakas av polisen

Det är polisen som kommer att ansvara för övervakningen. Rikspolisstyrelsen håller på med förberedelser gällande teknik och organisation för att polisen ska kunna uppfylla den nya lagstiftningen. Personen med fotbojan övervakas genom GPS-teknik och får inte röra sig på de platser brottsoffret brukar vara på. Skulle gärningsmannen överträda den gränsen går ett larm till polisen som kan rycka ut för att avstyra ett troligt förestående brott. Elektronisk fotboja innebär inget fullgott skydd, utan är främst utformat i förebyggande syfte, men även för att underlätta bevisföringen om någon sökt upp ett brottsoffer.Det var ju verkligen på tiden att det ändrades i lagarna tycker jag, för många unga tjejer med sina bloggar blir påhoppade, hotade osv på ett sätt som inte är acceptabelt.
Läser själv ett par stycken bloggar där dessa tjejer är utsatta, så hoppas verkligen att denna nya lag kommer att hjälpa dem på något sätt


Kommentarer


Kommentera inlägget här: